Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Deelname aan Evenementen van Vereniging Oud-Gyas

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden regelen uw deelname aan evenementen georganiseerd door Vereniging Oud-Gyas. Door een kaartje te kopen en onze evenementen bij te wonen, stemt u ermee in om deze algemene voorwaarden na te leven.

2. Registratie

2.1 Om u te registreren voor een evenement, moet u tijdens het registratieproces nauwkeurige en volledige informatie verstrekken.

2.2 Door u te registreren voor het evenement stemt u in met de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens door Vereniging Oud-Gyas voor het doel van evenementenorganisatie, communicatie en promotionele activiteiten gerelateerd aan de vereniging.

3. Betaling

3.1 Betaling voor evenementtickets moet volledig worden voldaan op het moment van registratie, tenzij anders vermeld.

3.2 Geaccepteerde betalingsmethoden worden vermeld op de registratiepagina van het evenement.

3.3 Alle betalingen zijn niet-restitueerbaar, tenzij het evenement wordt geannuleerd door Vereniging Oud-Gyas, in welk geval een volledige terugbetaling zal worden verstrekt.

4. Aanwezigheid

4.1 Uw kaartje is alleen geldig voor het specifieke evenement waarvoor het is gekocht.

4.2 Vereniging Oud-Gyas behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren of een deelnemer te verwijderen van een evenement bij verstorend gedrag of bij het niet naleven van deze algemene voorwaarden.

5. Persoonsgegevens

5.1 Vereniging Oud-Gyas zet zich in voor het beschermen van uw privacy. Alle persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens het registratieproces worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid.

5.2 Door u te registreren voor het evenement stemt u ermee in dat Vereniging Oud-Gyas uw persoonlijke gegevens gebruikt voor evenementenorganisatie, communicatie en promotionele doeleinden gerelateerd aan de vereniging. 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Vereniging Oud-Gyas is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel dat deelnemers tijdens het evenement oplopen, behalve in geval van opzettelijke misdraging of grove nalatigheid.

6.2 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen bezittingen en moeten passende voorzorgsmaatregelen nemen om ze tijdens het evenement te beschermen.

7. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Vereniging Oud-Gyas behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website van de vereniging of andere officiële communicatiekanalen.

8. Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

Door u te registreren voor een evenement van Vereniging Oud-Gyas erkent u dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee instemt zich eraan te houden.