Het Beste Idee van Gyas!

In 2014 was één van de lustrumcadeaus aan Gyas  ‘Het Beste Idee van Gyas’.
Oud Gyas stelt jaarlijks een bedrag van maximaal €2.000 ter beschikking, dat besteed kan worden aan een idee dat is aangebracht door een lid of oud-lid van Gyas.
De bestemming van dit geld wordt dus door de leden zelf bepaald. Het bestuur van Gyas zal in samenspraak met het bestuur van Oud Gyas een keuze maken uit de aangedragen voorstellen.

Voorstellen voor ‘Het Beste Idee van Gyas’ kunnen worden ingediend via oud@gyas.nl en dienen uiterlijk 1 mei binnen te zijn. Tijdens de Diës ALV zal bekend worden gemaakt welk voorstel gekozen is tot hét beste idee van Gyas en uitgevoerd zal worden.

Criteria
Om in aanmerking te komen voor ‘Het Beste Idee van Gyas’ moet een voorstel aan de volgende criteria voldoen:

  1. een blijvende plaats binnen de vereniging;
  2. ten goede komen aan de gehele vereniging;
  3. zichtbaar als gift van Oud Gyas;
  4. draagvlak binnen zowel Gyas als Oud Gyas;
  5. niet vallen binnen de reguliere Gyas begroting.

‘Het Beste Idee van Gyas’ 2016
Een shredder om het volume van al het afval dat Gyas produceert te verkleinen

‘Het Beste Idee van Gyas’ 2015
Tassenrekken in de kleedkamers

foto beste idee 2015

 

 

 

 

 

 

‘Het Beste Idee van Gyas’ 2014
Drone

Drone