Professionaliseringsfonds

Gyas to the next level!

Traditiegetrouw biedt Oud Gyas ter gelegenheid van een lustrum aan de verenging een boot aan. Maar voorafgaand aan het 10e lustrum heeft Gyas uitdrukkelijk om een andere bijdrage gevraagd. De stormachtige groei, de studietijdverkorting en de bachelor – masterstructuur maken dat de doorloopsnelheid van leden hoog ligt en kennis (en kunde) snel vervliegt. Vanuit de behoefte om een volgende stap te maken, is in overleg met Gyas besloten om als cadeau ter gelegenheid van het 10e lustrum van de A.G.R. Gyas een professionaliseringsfonds op te richten.

Doel van het fonds is om projecten te ondersteunen die ten doel hebben om Gyas de organisatie, het onderkomen of de roeisport een kwaliteitsimpuls te geven. Dit kan een investering zijn om het botenhuis duurzaam en energiezuinig te maken en te gebruiken, haar administratieve bedrijfsprocessen te optimaliseren, of als daar behoefte blijkt te bestaan professionele ondersteuning bij het beheer van het botenhuis.

Gyas kan aanvragen voor een bijdrage van het fonds voorleggen aan een driemanschap, bestaande uit de voorzitter van de commissie voor beleid, een lid van de (nog te formeren) Raad van Advies en een lid van Oud Gyas.

Het fonds is opgericht met een initiële storting van €25.000 en zal jaarlijks aangevuld worden met €5.000. Verlopen de ondersteunde projecten positief, dan zal Gyas voortaan zelf de betreffende kosten opnemen in haar begroting. Het streven is dat het fonds wordt gebruikt opdat Gyas daadwerkelijk op een hoger plan komt te staan.

Tot nu toe heeft Gyas een beroep gedaan op het Professionaliseringsfonds voor professionele reiniging van het Bootenhuysch, een bijdrage aan het sollicitatieproces van het bestuur, een beoordeling van de BTW structuur, het digitaliseren van de boekhouding, een NEN 3140 controle en het aanstellen van een diëtist.

Vanuit het Professionaliseringsfonds, dat in 2014 door Oud Gyas cadeau gedaan is ter gelegenheid van het tiende lustrum, worden initiatieven ondersteund die ten doel hebben om Gyas de organisatie, het onderkomen en/ of de roeisport een kwaliteitsimpuls te geven (en (nog) niet in de reguliere Gyas begroting zijn opgenomen).