ALV 21 september aanstaande

Uitnodiging (Jong en Oud) ledendag vereniging OUD GYAS

Zaterdag 21 september 2013; Botenhuis

Onlangs ontving je al de uitnodiging voor de jaarlijkse oudledendag op 21 september 2013 Vanzelfsprekend kan er geroeid worden met oud teamgenoten en zal de Oud Gyas ALV die dag plaatsvinden.
Ook gaan “the golden oldies” en “the new heroes” van Gyas gezamenlijk de Botendokter Wielerklassieker verrijden met een afsluitende borrel barbecue. De tocht en barbecue staan dus open voor huidig leden als oudleden. De Klassieker zal in een tour door Groningen en naburige provincies verreden worden, met in het staartje een heus wedstrijdelement. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 15,–. Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur Broen wotter mit kouke (vrijvertaald: ontvangst op het Botenhuysch)
13.30 uur Botendokter Wielerklassieker, met hapje en drankje in een toko onderweg of roeien met je maten
16.30 uur Terugkeer met een overheerlijke plens wotter onder de Gyas douches
17.00 uur Borrel en ALV

Opening
Vaststellen agenda ALV
Notulen ALV 2012
Jaarverslag
Afrekening 2012-2013
Verslag kascommissie
Décharge bestuur
Begroting 2013-2014
Activiteiten 2013-2014
10e Lustrum Gyas 2014; activiteiten, cadeau en lustrumboek Oud Gyas
Rondvraag
Sluiting ALV
17.30 uur Barbecue

Opgave voor de Wielerklassieker en Barbecue kan tot en met 14 september aanstaande door te mailen naar oud@gyas.nl of – als je over een inlogcode beschikt – je in te schrijven op de inschrijflijst die binnenkort op de Gyaswebsite verschijnt.

We zien jullie graag,

Namens Oud Gyas,

Lars van Dijk