Ben jij de bedenker van Het Beste Idee van Gyas 2024?

Sinds het 10de Lustrum in 2014 stelt Oud Gyas jaarlijks een bedrag van maximaal €2.000 ter beschikking, dat besteed kan worden aan een idee dat is aangebracht door een lid of oud-lid van Gyas.

Het bestuur van Gyas zal in samenspraak met het bestuur van Oud Gyas een keuze maken uit de aangedragen voorstellen.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor ‘Het Beste Idee van Gyas’ moet een voorstel aan de volgende criteria voldoen:

  • een blijvende plaats binnen de vereniging;
  • ten goede komen aan de gehele vereniging;
  • zichtbaar als gift van Oud Gyas;
  • draagvlak binnen zowel Gyas als Oud Gyas;
  • niet vallen binnen de reguliere Gyas begroting.

Heb jij een gaaf idee, maar geen budget? Kom dan in actie. 

Dien jouw idee in

Je kunt je voorstel voor ‘Het Beste Idee van Gyas’ mailen naar oud@gyas.nl voorzien van een korte omschrijving en een beknopte begroting. Voorstellen kunnen tot uiterlijk 1 mei worden ingediend. 

Tijdens de Diës ALV zal bekend worden gemaakt welk voorstel gekozen is tot hét beste idee van Gyas in dit lustrumjaar. 

Belangrijk om te weten is dat Oud Gyas de financiële middelen ter beschikking stelt, maar dat de indiener(s) het plan zelf moeten uitvoeren. 

Het Beste Idee van de afgelopen jaren

Afgelopen jaren zijn in het kader van Het Beste Idee van Gyas bijvoorbeeld de vlotverlichting gerealiseerd, de zitzakken en duivenafschrikdozen. 

Je kunt HIER de gerealiseerde ideeën tot en met 2014 terugvinden.