Botendokter Wielerklassieker en Oud Gyas ALV

Botendokter Wielerklassieker en Oud Gyas ALV

Dé Wielerklassieker

De routes zijn gelegd en de prijzen zijn binnen, dus de messen kunnen geslepen worden voor de derde editie van de Botendokter Wielerklassieker. Net als vorig jaar is de opzet hetzelfde, Oud en Jong Gyas op de fiets samenbrengen voor een ronde door het Groninger Ommeland. Dit jaar zijn er echter ook heuse prijzen te vergeven! Daarover hieronder meer.

Groepen

Net als vorig jaar zullen er verschillende groepen ingedeeld worden op basis van snelheid.
Groep A: 35+ km/u, 100km. De Tour wacht op niemand!
Groep B: 30-35 km/u, 100km. Stevig doorfietsen.
Groep C: 25-30 km/u, 65km. Rustige groep waar iedereen mee kan komen.

In Zoutkamp zullen de groepen weer bij elkaar komen om te genieten van de nodige revitaillering.
De groep 25-30 km/u zal 65km afleggen, de snellere groepen zullen 100km afleggen. In deze afstand is deelname aan het Criterium du Westpoort (zie “Prijzen”) meegenomen. Bij geen deelname bedraagt de afstand 90km.

Prijzen

In elke groep valt een ludiek prijsje te winnen, namelijk die voor de winnaar van de meeste bordensprints (alleen blauwe borden worden geteld). Registratie valt onder eigen verantwoordelijkheid.

De echte prijzen worden echter verdeeld bij het wedstrijdelement, een heus criterium! Het Criterium du Westpoort zal plaatsvinden op de Westpoort en bestaan uit drie rondes van 2,3km elk. De winnaar aldaar zal een set gegraveerde glazen winnen!

Tijdschema

12.00u Ontvangst en uitleg route
12.30u Vertrek Groep C
14.00u Revitaillering in Zoutkamp
14.45u Vertrek Zoutkamp
16.30u Aankomst op Gyas, douchen en prijsuitreiking
17.00u Oud-Gyas ALV en borrel
17.30u Barbeque

Let op: dit is een ander tijdschema dan in de Oud-Gyas nieuwsbrief heeft gestaan!

Dit evenement mag natuurlijk voor geen goud gemist worden, daarom is aanhang ook uitermate welkom. Kijk hieronder voor de inschrijfmogelijkheden.

Roeien en ALV

Vanzelfsprekend kan er die dag ook geroeid worden met oud teamgenoten en zal de Oud Gyas ALV plaatsvinden. De agenda van de ALV luidt als volgt.

ALV Agenda

1. Opening

2. Vaststellen agenda ALV

3. Notulen ALV 2013

4. Mededelingen

5. Jaarverslag

6. Verslag Cie 500

7. Financieel verslag 2013-2014

8. Verslag kascommissie

10. Décharge bestuur

11. Bestuurswisseling
Aftreden
Jurgen Wagenaar;
Martijn Steenhuis (fiscus);
Lars van Dijk (voorzitter)

12. Benoeming
Voorstel bestuur tot benoeming
Frans Rutten, algemeen lid;
Jan Willem Snippe, voorzitter;
Martijn Steenhuis algemeen lid;
Lars van Dijk algemeen lid;

13. Begroting 2014-2015

14. Activiteiten 2014-2015

15. Rondvraag

16. Sluiting ALV

Opgave voor de Botendokter Wielerklassieker en barbecue kan tot en met 17 september aanstaande door te mailen naar oud@gyas.nl of – als je over een inlogcode beschikt – je in te schrijven op de inschrijflijst op de Gyaswebsite. We vragen een bijdrage van € 10,– voor borrel en barbecue.

We zien jullie en vrienden graag de 20e!