Nieuwsbrief Oud Gyas oktober 2014

Aan het begin van deze maand viel de vernieuwde Oud Gyas nieuwsbrief bij al onze leden op de mat. Als bestuur zijn we zeer trots op deze uitgave. Maar liefst 12 pagina’s met nieuws over o.a. het lustrumfeest, de WK en FISU deelname en de Oud Gyas bijdrage voor de professionalisering van de A.G.S.R. Gyas. Voor diegene die hem niet hebben ontvangen; hier lees je hem digitaal. Bij deze dus meteen een oproep om je adresgegevens te controleren als je de nieuwsbrief niet hebt ontvangen. Log in op www.gyas.nl of stuur een mailtje naar oud@gyas.nl o.v.v. adreswijziging.

'14 Nieuwsbrief (1)
V.l.n.r.: Frouke Roukema (vormgeefster), Nicolette Branderhorst, Jan Willem Snippe