Internationalen diner succes

Afgelopen zondag is voor de 1ste keer het Internationalen diner gehouden op Gyas. Voor dit diner waren alle roeiers, stuurtjes en coaches uitgenodigd die Gyas in de afgelopen 50 jaar hebben vertegenwoordigd tijdens internationale wedstrijden.

Het leek de initiatiefnemers van dit diner, de huidige voorzitter Tim van de Vendel, Paul Drewes en Jan Willem Gabriels een leuk idee om tijdens dit 10de lustrum eens iets bewuster stil te staan bij de vele mooie prestaties die er in de afgelopen 50 jaar zijn geleverd op wedstrijdroeigebied.

Aanwezig waren onder andere Anita Snippe, Ingrid Munneke-Dusseldorp, Margriet Dubbelboer, Chiel Baarveld en Reinout Stigter en uit een recenter verleden bijvoorbeeld Anneke Venema, Janna Brouwer, Nienke Groen en Pieter-Jan van Doormaal. Dat het goed gaat met het huidige wedstrijdroeien op Gyas bleek uit het feit dat Rogier Blink, Gerben Spoelstra en Geert Hemminga niet aanwezig konden zijn omdat zij nog in Australië voor een trainingskamp en het varen van de eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen in respectievelijk de nationale mannen tweezonder en de Holland 8.

Onder het genot van een hapje en een drankje konden alle aanwezigen niet alleen met elkaar, maar ook met de nodige actieve wedstrijdroeiers, die net hun ReX-test hadden gedaan, herinneringen ophalen en verhalen uitwisselen.

Iedereen was het erover eens dat dit zeker voor herhaling vatbaar is en dat het een goed idee is om een dergelijk samenzijn tijdens ieder volgend lustrumjaar te organiseren.