Oud Gyas Lustrum Dag *UPDATE*

Doordat wij een tegenvallend aantal aanmeldingen (<25) hebben ontvangen voor de Oud-Gyas lustrum dag 15 juni a.s. zijn wij helaas genoodzaakt om het programma van de gehele dag te wijzigen. Het diner en feest kunnen jammer genoeg niet doorgaan. 

Natuurlijk gaan een aantal activiteiten nog wel door:

Voor diegene die nog een stukje wil fietsen blijft de mogelijkheid bestaan om de botendokter te starten. Er wordt om 13:00 uur vertrokken vanaf Kaap Hoorn en bij terugkomst staat op het Meerkamp terrein koffie en taart/koek klaar. 

Om 15.30 uur zal zoals gepland de ALV plaatsvinden om direct aansluitend met elkaar te borrelen op het wedstrijd terrein waarbij er nog de nodige Gyasploegen aangemoedigd kunnen worden. Tijdens deze borrel zal ook het lustrumgeschenk aangeboden worden.

Wij hopen je komende zaterdag alsnog langs de waterkant en op de fiets te mogen begroeten!